La reforma de la jubilació anticipada per discapacitat inclou de manera específica a les persones amb autisme

El BOE publica hui Reial decret 370/2023, de 16 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 161.bis de la Llei General de la Seguretat Social quant a l’anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent, que va ser aprovat ahir en el Consell de ministres.

Aquest Reial decret redueix de 15 a 5 anys des que van ser diagnosticats el període de cotització exigit a les persones treballadores amb discapacitat superior al 45% perquè puguen accedir a la jubilació anticipada, sent necessari haver treballat un temps efectiu equivalent al període mínim de cotització.

La possibilitat que els treballadors amb discapacitat del règim general de la Seguretat Social s’acullen a la jubilació anticipada en determinats suposats és una manera de compensar la menor esperança de vida originada per la discapacitat o la intensificació dels efectes de l’envelliment causats per aquesta raó.

A més, l’RD estableix que es podran acumular dos tipus de patologies diferents per a determinar el 45% de grau de discapacitat i simplifica tant l’acreditació com l’actualització d’aquestes, entre les quals es troba de manera específica el trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA).

A partir d’ara, serà suficient un informe mèdic que acredite que s’ha patit alguna de les malalties requerides per a accedir a la jubilació anticipada. Amb la normativa anterior, es necessitava un informe de l’IMSERSO o de l’organisme corresponent de la Comunitat Autònoma que acreditara la discapacitat.

Amb aquest Reial decret, el Govern atén de manera parcial una antiga demanda del Cermi, que reclamava revisar les condicions d’accés a la jubilació anticipada de treballadors amb una discapacitat del 45% o superior i que estava igualment contemplada en l’última renovació del Pacte de Toledo que les Corts Generals van aprovar l’any passat.

Des d’Autisme Espanya celebrem aquesta notícia, fruit també de la constant labor d’incidència política duta a terme per la Confederació perquè la legislació de nou encuny, especialment aquella relacionada amb la discapacitat i els col·lectius vulnerables, reculla de manera específica a l’autisme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top