Orientació i assessorament

Des de l’Associació treballem per difondre en la societat un coneixement més complet, realista i positiu del *TEA, així com per a proporcionar a qualsevol persona amb aquesta mena de trastorn i a la seua família tota la informació i el suport necessaris.

Servei d’orientació i assessorament

  • Atenem les demandes d’informació i assessorament sobre els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA), ja siguen consultes dirigides des de l’àmbit professional (periodistes, personal sanitari, personal d’entitats socials…) com a nivell particular.
  • Oferim suport emocional i assessorament tècnic a les famílies que afronten un diagnòstic de Trastorn de l’Espectre de l’Autisme i necessiten ser escoltades i orientades.
  • Informem les famílies sobre els passos a donar enfront d’un diagnòstic de TEA i respecte als recursos, de caràcter públic o privat, disponibles per a les persones amb autisme i les seues famílies.
  • Informem a través de la web i de l’atenció personalitzada, dels recursos i serveis que la nostra Associació ofereix tant a persones amb TEA com a les seues famílies, guiant-los en cas de requerir ser derivats cap a altres professionals.
  • Oferim eines perquè la ciutadania que ho precisen siguen capaces de sol·licitar recursos al sistema públic de Serveis Socials i a altres sistemes de Protecció Social.
  • Treballem en estreta relació amb les Institucions Sanitàries i Socials per a assessorar-los en les seues actuacions referents als TEA i per a donar-los a conéixer les necessitats i realitats d’aquest col·lectiu.

Escola de Famílies

Es tracta de reunions en les quals participen les famílies de persones amb TEA que formen part de l’Associació o que, sense pertànyer a ella, desitgen intercanviar informació, opinions i experiències.

En aquestes trobades, guiats per l’equip de professionals del centre, es comparteixen vivències, s’analitzen els problemes comuns i s’indaga sobre els diferents resultats obtinguts segons diferents estratègies. L’Escola de Famílies permet als familiars tindre un lloc on escoltar i ser escoltats, trobar suport i buscar solucions pràctiques en un entorn de comprensió i suport mutu.

A més, l’Associació realitzen periòdicament assemblees, on es tracten temes d’interés de la pròpia APACV i en relació amb els problemes dels familiars amb Autisme.

Altres activitats

Any rere any, l’Associació, realitza activitats que afavoreixen la sensibilització social cap a les persones amb Autisme, permeten recaptar fons i promouen la interacció i la integració d’aquestes persones en un entorn normalitzat.

Dos de les activitats més populars són els seus rasclets, organitzats en punts estratègics de la ciutat, i la venda de loteries, els beneficis de les quals repercuteixen íntegrament en el desenvolupament d’activitats lúdiques, educatives i socioculturals per a les persones amb TEA.

Scroll to Top