Respir familiar i oci

Servei de respir familiar

Aquest servei té una doble finalitat: d’una banda aportar suport i descans als familiars de persones amb TEA i, per un altre, oferir alternatives d’oci i temps lliure als participants d’aquest servei

Durant aquests caps de setmana, els participants s’allotgen al costat dels monitors en la zona residencial del Centre Infanta Leonor, cuidant-se les rutines domèstiques i realitzant un complet programa d’activitats que varia en funció de múltiples factors: des de les característiques de les persones que participen en elles a les activitats que s’ofereixen en aqueix moment a la ciutat o la climatologia.

En qualsevol cas, al llarg del cap de setmana es prioritzen en la mesura que siga possible les eixides per la ciutat. Aquestes eixides poden tindre com a objecte realitzar labors quotidianes – per exemple anar a comprar alguns estris d’ús personal, de tal manera que es puguen treballar situacions d’elecció personal-, o bé el mer fet de divertir-se i passar-ho bé passejant, visitant parcs, circs, espectacles…

Servei lúdic esportiu

Els integrants del Centre Infanta Leonor realitzen habitualment activitats esportives i lúdiques com poden ser la natació, l’educació física general, les trobades esportives, així com activitats d’oci i participació en la vida cultural i d’entreteniment de la ciutat.

Amb això no sols s’aconsegueix un tractament integral de les persones amb TEA, enriquint totes les facetes de la seua vida, sinó que aquest tipus d’activitats són una bona oportunitat d’entrar en contacte amb la societat, afavorint la integració d’aquests usuaris en la seua comunitat i ampliant el coneixement i la comprensió de la societat respecte a la realitat plural i diversa dels Trastorns d’Espectre Autista.

Excursions

Anualment es realitzen excursions en les quals participen tant les persones amb TEA com les seues famílies. Són dies de convivència entre les famílies i en ells es busca potenciar la integració de les persones amb autisme i les seues famílies en entorns naturals i normalitzats.

Són les anomenades Convocatòries de Turisme, Termalisme i Vacances, que tenen com a objectius:

  • Oferir una alternativa atractiva i saludable tant a les persones amb Autisme com als seus cuidadors
  • Establir una relació d’amistat i convivència entre les persones amb autisme acompanyats dels seus cuidadors i la resta de persones que es troben gaudint de l’entorn
  • Oferir a les persones amb Autisme un espai natural d’oci en el qual puguen gaudir
  • Afavorir la integració de les persones amb Autisme, en un medi rural i distés
Scroll to Top