Preguntes freqüents

Sí, es pot sol·licitar via e-mail, o trucant al telèfon 965134000 de l'Associació.
Actualment l'Associació no disposa d'aquest servei. A la ciutat d'Alacant, no obstant això, existeixen dos serveis que realitzen diagnòstics, un d'ells és el Servei Psicopedagògic Escolar (SPE) que pertany a la Conselleria d'Educació, l'altre són les Unitats de Salut Mental Infanto Juvenil que pertanyen a la Conselleria de Sanitat.
L'Associació centra els seus esforços en persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme, per la qual cosa en primer terme és important valorar si realment és el lloc idoni per al possible soci. Aquesta valoració la realitza la Direcció Tècnica del Centre i el seu equip sobre la base del diagnòstic que es presenta. Demane una cita, via telefònica, amb la nostra Treballadora Social. Ella li farà saber la documentació que ha d'aportar, l'informarà sobre els recursos amb els quals compta l'Associació i sobre el cost de pertànyer a aquesta. Una vegada obtingut el vistiplau, es procedeix a l'alta de l'associat emplenant i signant la documentació administrativa pertinent.
En l'Associació es pot col·laborar de diverses formes: Els socis, generalment familiars de de persones amb Autisme que gaudeixen dels serveis que ofereix la nostra entitat, poden participar aportant idees i participant en l'organització i desenvolupament de les diferents activitats que l'Associació realitza al llarg de l'any, com a rasclets, berenars o gales benèfiques. En el cas de persones alienes a l'entitat, que tinguen la inquietud d'ajudar als altres i realitzar un voluntariat, poden fer-lo en l'Associació. Per a això serà necessari una reunió informatives amb la direcció tècnica, en la qual se li exposaran les característiques de les persones amb autisme, la dinàmica de treball, les necessitats del Centre i els termes del compromís que s'adquireix com a persona voluntària. El següent pas serà formalitzar un contracte de voluntari, requerit per a dur a terme la col·laboració.
L'Associació se subvenciona mitjançant la quota de les persones associades, que es reverteix íntegrament a realitzar activitats que beneficien la qualitat de vida de les persones amb Autisme i les famílies que la integren. El recurs principal amb el qual compta l'Associació és el Centre de Dia i Residència Concertada Infanta Leonor, que forma part de la Xarxa de Recursos de Dependència de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Diferents institucions ofereixen ajudes tècniques i econòmiques aplicables a les persones amb autisme. Aquestes ajudes varien segons les característiques pròpies de la patologia, les circumstàncies econòmic-familiars i les circumstàncies personals. Per a sol·licitar-les cal comptar amb una sèrie de documentació administrativa prèvia (certificat de minusvalidesa, sol·licitud de dependència…). Des de la nostra Associació podem orientar-li sobre com sol·licitar-les i on dirigir-se per a realitzar els tràmits.
Al llarg de l'any es realitzar reunions generals ordinàries i, si cal, extraordinàries. Allí els familiars poden manifestar les seues inquietuds i intercanviar opinions i suggeriments. També es realitzen trobades en convivències i excursions on les famílies, en un ambient distés, poden intercanviar les seues pròpies experiències i enriquir-se amb les dels altres.
Quan ens arriben casos de famílies recentment diagnosticades, tractem d'assessorar-los en la mesura dels possible i els recomanem una sèrie de documentació bibliogràfica que els ajude a comprendre la nova situació. En el nostre apartat de Recursos i guies d'interés, podrà trobar informació útil sobre aquest tema.
Els germans de xiquets amb TEA poden trobar-se i compartir temps amb uns altres en situacions similars en les diferents activitats que l'Associació realitza al llarg de l'any, com a excursions i berenars.
En el nostre apartat de Recursos i guies d'interés, podrà trobar informació útil sobre aquest tema. Des de les pàgines web d'AUTISME ESPANYA i AETAPI, tindrà accés així mateix a notícies i novetats sobre els avanços en la investigació dels TEA. Una altra opció és acudir a GOOGLE ACADEMIC, on es publiquen articles científics, amb informació contrastada i fiable. Hi ha, a més, una intensa activitat sobre el tema en les xarxes socials. Si està interessat a aprendre més i mantindre's al dia li recomanem seguir a través del nostre compte de twitter alguns dels referents més seriosos en aquest àmbit de divulgació.
Al seu psiquiatre de referència, el que li ha pautat la medicació.
Tenim, al servei de qui la sol·licite, informació sobre entitats tant públiques com privades que compten amb professionals que realitzen diagnòstics i tractaments.
Existeixen altres associacions, entitats i empreses que presten serveis d'oci, ajuda a domicili, respirs familiars, estimulació primerenca… per a persones amb discapacitat. Des de l'Associació se'ls poden facilitar aquests contactes.
Scroll to Top