Què és l'autisme?

D’altra banda, moltes persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) tenen hipersensibilitat als estímuls sensorials com a sons forts, llums parpadeantes, o un determinat tipus de contacte físic. Això els produeix un alt nivell d’estrés que pot resultar incomprensible per als qui els envolten si no són capaços de detectar l’origen.

És important recordar que es denomina Espectre perquè existeix una gran diversitat en la manifestació dels símptomes. No tots les persones desenvolupen les mateixes tendències ni ho fan amb la mateixa intensitat. És per això que hi ha diferents graus d’autisme en funció de les manifestacions produïdes en aquestes tres àrees.

D’altra banda, també cal tindre en compte que un alt percentatge de persones amb TEA presenten associada alguna discapacitat intel·lectual, per la qual cosa les característiques i l’evolució de cadascuna d’elles ha de ser contemplada d’una manera individualitzada, sent de gran importància el suport i seguiment des d’etapes primerenques de la vida, el suport de personal especialitzat i la bona comunicació entre el professionals i família.

Els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) no són considerats una malaltia. Les persones amb TEA poden tindre una salut immillorable, però continuar presentant conductes específiques i identificables amb el seu Trastorn.

Encara que la diferència entre malaltia i trastorn puga resultar difusa, no per això manca d’importància. Part del procés d’integració de les persones amb TEA passa per acceptar no sols les seues dificultats implícites, sinó que són així i que les seues característiques formen part de la diversitat humana en la qual la totalitat participa de l’un o l’altre manera.

 • Un món estructurat i predectible, on siga possible anticipar el que succeirà.
 • Rebre senyals clars i gestos evidents que els mostren el sentit del que se’ls sol·licita.
 • Que se’ls proporcione a la seua conducta conseqüències clares.
 • Evitar, sobretot al principi, ambients bulliciosos i caòtics, excessivament complexos i hiperestimulantes.
 • Ser guiades i atretes amb suavitat per a establir interaccions.
 • Que les seues capacitats siguen avaluades objectivament.
 • Que se’ls proporcionen mitjans per a comunicar-se.
 • Diversitat d’activitats.
 • Que es tinguen en compte les seues motivacions espontànies.
 • Substituir les conductes disfuncionals per altres funcionals.
 • Que s’establisquen els límits de manera clara i estable.
 • Experiències d’aprenentatges sense errors.
 • Que se’ls proporcionen referencies aparença-espacials en les seues activitats.
 • Que se’ls tracte d’acord amb la seua edat.
 • Honestedat, transparència i autenticitat.
 • Capacitat de treball.
 • Nivell de concentració i rendiment.
 • Memòria a llarg termini.
 • Capacitat vise espacial.
 • Meticulositat i perfeccionisme.
 • Destresa manipulativa.
 • Competències en tasques repetitives i mecàniques.
Scroll to Top