Serveis per a menors de 16 anys

Amb la finalitat d’estimular, reforçar i millorar el desenvolupament de les persones amb TEA, el Servei Pedagògic de l’Associació organitza i supervisa una sèrie de tallers dissenyats per a treballar de forma individualitzada les necessitats i potencialitats de cada persona.

Aquests tallers tenen lloc en el Centre Infanta Leonor, de 17.30 a 19.30 hores, i estan oberts a qualsevol persona amb TEA menor de 16 anys.

Durant el mes de juliol es posa en marxa l’Escola d’Estiu, amb un horari més ampli i activitats adequades per a l’època vacacional. A l’agost té lloc el campament, en el qual les persones amb autisme tenen oportunitat de gaudir d’un entorn natural i d’una programació dissenyada a mesura.

Natació

El seu objectiu principal és oferir la persona amb autisme una activitat esportiva que a més de divertida, resulte pedagògica.

En la piscina climatitzada amb la qual compta el Centre Infanta Leonor les persones amb autisme experimenten i aprenen noves destreses, coneixen els diferents tipus de desplaçaments que es poden realitzar en l’aigua, manipulen objectes o adquireixen la capacitat de flotació.

Els grups són de 6, tenint les sessions una hora de duració.

Logopèdia

La logopèdia és una de les eines fonamentals perquè les persones amb TEA avancen en un camp, el de l’expressió i comunicació social, que sol veure’s afectat de manera important pel seu trastorn.

Facilitar la comunicació i la interacció amb altres persones a través del llenguatge oral, gestual o gràfic, ajudar-los a compartir les seues emocions o ensenyar-los a llegir el llenguatge corporal de les persones amb les quals es relacionen són alguns dels objectius destinats a millorar la seua independència i la seua integració en la vida social.

Les sessions de logopèdia són individuals i la seua duració és de 45 minuts. En elles els objectius s’ajusten a les capacitats i al ritme d’aprenentatge de cada persona.

Arts escèniques

El teatre és un magnífic mitjà per a treballar, en un ambient lúdic i relaxat, l’ús del cos i de la veu com a mitjans d’expressió, aprendre a interpretar el llenguatge corporal dels altres i guanyar en espontaneïtat. També ens permet desenvolupar els hàbits i les conductes adequades de les persones amb autisme en aquelles activitats d’oci que es realitzen per al gaudi i la satisfacció personal.

Noves tecnologies

Un dels punts forts de les persones amb TEA sol ser la faceta visual-espacial, la qual cosa els permet una bona relació amb moltes de les noves tecnologies.

Des d’un entorn adequat i una situació controlable i predictible es pretén introduir als alumnes en el maneig d’aquestes Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Això no sols millorarà el seu currículum formatiu i afavorirà l’estimulació multisensorial, sinó que, en manejar els mitjans informàtics, seran les persones amb autisme els qui desenvolupen les seues capacitats, apliquen els seus coneixements i senten més confiança en si mateixos gràcies a l’alt potencial motivador d’aquestes tecnologies.

Ioga

Des de fa anys ve estudiant-se els beneficis de la pràctica del ioga adaptat per a persones amb TEA. L’exercici físic moderat i suau, les tècniques de respiració i la possibilitat d’aprendre unes pautes a seguir per a relaxar-se són eines molt útils per a reduir l’estrés i l’ansietat que viuen en algunes situacions. Tot això es tradueix també en un millor estat físic i en una major sensació de benestar general.

Integració sensorial

El cervell ha d’aprendre a organitzar i processar la informació que li arriba a través dels sentits per a respondre d’una manera adequada a les diferents situacions. Les persones amb TEA, no obstant això, tenen dificultats per a processar aquesta informació, la qual cosa converteix el món en un lloc que produeix una sèrie d’estímuls tàctils, sonors, lumínics… que poden complicar molt les activitats quotidianes i la relació amb els altres.

A través del taller d’integració sensorial es treballarà amb cada assistent per a millorar en la mesura que siga possible aquest processament sensorial, aprenent a tolerar uns certs estímuls, a gestionar-los d’una manera menys estressant i a prendre millor consciència del seu cos.

Scroll to Top