Pla estratègic

Missió

Oferir a les persones amb TEA de la Comunitat Valenciana i als seus familiars un suport adequat a les seues necessitats que els permeta un desenvolupament més ple i una millor qualitat de vida. Sensibilitzar a la societat respecte als Trastorns d’Espectre de l’Autisme, visibilitzant-los, formant a professionals i voluntariat i defensant un model de societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat de persones que la componen.

Visió

Aspirem a ser una llar per a qui resideixen en el nostre Centre, un espai de descobriment i aprenentatge per a qui acudeix a realitzar tallers i una font de suport i orientació per als seus familiars. Creiem en el treball compromés i ètic, en la voluntat de cadascun dels nostres treballadors per donar el millor de si mateixos i en què la col·laboració estreta amb les persones associades i voluntàries ens farà arribar més lluny.

Línies estratègiques actuals

  • Consolidació del treball realitzat, afermant tallers i activitats.
  • Aposta per la innovació pedagògica i la formació contínua dels treballadors.
  • Consolidació dels cursos de formació amb la Universitat Miguel Hernández.
  • Potenciació de les persones voluntàries i la seua formació.
  • Presència de l’APACV en la vida de la ciutat i sensibilització de la societat respecte a les persona amb TEA.
  • Reforçar el sentiment associatiu i la participació dels seus integrants.
  • Mantindre oberts els llits per a crear aliances i establir. col·laboracions que beneficien el funcionament del Centre i de les persones usuàries.

Objectius Generals del Centre Infanta Leonor

Servir de referent per a les persones amb TEA i les seues famílies a la Comunitat Valenciana, sent el Centre un lloc on trobar orientació, suport pedagògic i suport per a aquelles iniciatives que busquen millora de la realitat immediata de les persones amb TEA.

Proporcionar una llar a aquelles persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme que per diverses causes no poden continuar vivint dins de l’espai domèstic familiar.

Possibilitar que els qui viuen en la residència gaudisquen del màxim nivell de benestar i gaudisquen dels drets i deures que tota persona posseeix.

Dotar a les persones amb TEA majors de 16 anys d’uns tallers ocupacionals i d’un Centre de Dia en què poder desenvolupar al màxim les seues capacitats.

Oferir a persones amb TEA tallers i activitats destinades a desenvolupar tot el seu potencial, permetent-los aconseguir un major grau d’autonomia i d’inclusió en la vida familiar, escolar i social.

Crear ambients d’esbarjo, oci i temps lliure en els quals cobrir aquestes necessitats.

Per a conéixer amb més detall el funcionament del Centre Infanta Leonor, així com les seues bases pedagògiques i metodològiques, poden consultar el nostre pla estratègic.

Pla estratègic 2019-2022

Scroll to Top