MundoTEA

Mundo TEA. Centre especialitzat en atenció precoç, infància i adolescència

Món TEA forma part de l’Associació Pares Autisme Comunitat Valenciana (APACV) és un recurs especialitzat dependent de l’APACV que presta serveis a les famílies entre 0 i 16 anys d’edat que presenten trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-ho, en l’entorn geogràfic de la Província d’Alacant.

Món TEA, és un recurs especialitzat creat per l’Associació Pares Autisme Comunitat Valenciana (APACV), dirigit a les famílies amb menors des del primer mes de vida fins als 18 anys. El seu objectiu és atendre de manera integral a la població infantil i juvenil que presenten trastorns del neurodesenvolupament o risc de patir-los (TEA, TDAH, DI, trastorns de comunicació, trastorns motors). Xiquets, xiquetes i adolescents amb dificultats en l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, etc.), o que necessiten una intervenció psicològica a nivell individual o grupal, en l’àmbit de la província d’Alacant.

MundoTEA orienta les seues actuacions cap a la prevenció, detecció precoç i intervenció dels trastorns del neurodesenvolupament en menors, així com de l’atenció a les seues famílies, a càrrec d’un equip interdisciplinari qualificat, especialitzat i amb una llarga trajectòria professional. La nostra filosofia és donar un paper rellevant a les famílies i per això es realitzaren reunions periòdiques amb les famílies dels menors per a fer-los partícips de la intervenció i ajustar-la a la seua realitat. Oferim atenció i escolta en tots els casos en què les famílies ho demanden.

Els serveis que MundoTEA ofereix a les famílies són: avaluació i diagnòstic, atenció precoç (o-6 anys), assessorament, formació i acompanyament a les famílies, intervenció infantojuvenil, psicologia clínica infantil i juvenil, psicopedagogia, logopèdia, teràpia ocupacional, fisioteràpia i treballadora social.

Tot això avalat per una trajectòria de més de trenta anys de l’associació APACV, en els quals han sigut pioners en el desenvolupament de recursos especialitzats, dirigits al col·lectiu de persones amb autisme, des del moment del naixement fins a la vida adulta i a la defensa dels seus drets a la Comunitat Valenciana.

MundoTEA, se situa a Alacant, en un entorn tranquil i ben comunicat. Totes les seues sales d’intervenció compten amb il·luminació, ventilació i amb climatització; mobiliari adaptat; mitjans audiovisuals i el material necessari per a desenvolupar activitats i tasques polivalents d’estimulació sensoriomotriz, educativa, psicològiques, rehabilitadores…, pròpies de la prevenció, detecció i intervenció primerenques, així com en la infància i adolescència.

Scroll to Top