Llibres

Selecció de referències sobre autisme rellevants:

L’autisme en xiquets i adults
Lorna Wing
Ed. Paidós.

Per a les persones amb trastorns de l’autisme, la majoria d’ells també amb diversos graus de dificultat en l’aprenentatge, el món sol ser un lloc desconcertant i fins i tot amenaçador. No obstant això, i malgrat les seues discapacitats, si es coneix la naturalesa dels seus problemes se’ls pot ajudar a desembolicar-se millor en la vida. Aquesta guia explica com perceben la realitat les persones amb autisme, les raons de la seua conducta anòmala i de les seues resistències als canvis, i els motius pels quals necessiten un entorn organitzat i estructurat amb una determinada rutina diària. Descriu detalladament els canvis que es produeixen amb l’edat, així com les maneres en què se’ls pot ensenyar a desenvolupar habilitats bàsiques, millorar la comunicació i ampliar la seua experiència social.

Percepció Sensorial en l’Autisme i Síndrome d’Asperger
Olga Bogdashina
Ed. Autismo Avila

Aquest llibre se centra en el rol que juguen les diferències de percepció sensorial en l’autisme, tal com les identifiquen les pròpies persones amb autisme. La primera part del llibre cobreix les ´inusuals´ experiències perceptives i les sensibilitats que sovint són ignorades per professionals. La segona part se centra en l’avaluació i intervenció, juntament amb recomanacions pràctiques per a triar mètodes i tècniques apropiades que reduïsquen els problemes i, alhora, traguen partit als punts forts.

Autisme i Síndrome d’Asperger
Simon Baron-Cohen
Ed. Alianza

Simon Baron-Cohen resumeix en aquest nou llibre l’estat actual dels estudis sobre autisme i síndrome d’Asperger. Explica com s’obté un diagnòstic i descriu les opcions pedagògiques existents per a millorar la situació de les persones amb aquests trastorns. L’autor adopta un enfocament a llarg termini, estudiant a persones des de la més primerenca infància fins a l’edat adulta. Ens ofereix així mateix un esquema de la seua nova «Teoria de l’empatia sistematització » (ÉS) amb la qual intenta explicar tots i cadascun dels trets psicològics de l’espectre de l’autisme. Aquest llibre està pensat, sobretot, per a les persones que pateixen els símptomes de l’autisme i les seues famílies. Però pot resultar igualment útil per a professionals de la medicines, docents i un altre tipus de professionals involucrats en la cura i suport als qui tenen autisme. És, així mateix, una molt valuosa introducció al tema per a estudiants de ciències socials i biològiques.

El cervell autista
Temple Grandin
Ed. RBA

L’autisme és un fenomen cada vegada més comú i, alhora, un laberint complex. Múltiples i minúscules variacions del codi genètic controlen, des de la infantesa, el desenvolupament del cervell de qui el té. La persona amb autisme viu així en un món ple d’anomalies, on sensacions tan quotidianes com el silenci poden resultar insuportables. Afortunadament, la ciència ha aportat coneixements revolucionaris sobre les seues causes i sobre tractaments esperançadors. Optimista militant, i, tal vegada, la persona amb autisme més coneguda d’Amèrica del Nord, la Dra. Grandin ha dedicat mitja vida a divulgar-los i a trencar les barreres que separen a l’experiència de la persona amb autisme de la persona sense autisme.

Autisme. Cap a una explicació de l’enigma.
Uta Frith
Ed. Alianza

La primera edició d’Autisme. Cap a una explicació de l’enigma, molt prompte es va convertir en un clàssic perquè proporcionava el primer relat psicològic satisfactori del que passa en la ment d’una persona amb autisme. Aquesta nova edició actualitzada compte la història de l’esforç científic per comprendre l’autisme i mostra que les explicacions que aportava Uta Frith han resistit el pas del temps. Amb sorprenents ampliacions i millores en cadascun dels capítols, el llibre ha sigut revisat radicalment i s’ha afegit un nou capítol amb les investigacions en neuropsicologia més destacades dels últims deu anys. Aquest llibre d’Uta Frith continuarà sent un clàssic de referència obligatòria en tots els estudis sobre autisme.

Gary B. Mesibov
Ed. Autismo Avila.

Aquest llibre sobre el programa TEACCH és probablement el text més esperat mai publicat sobre la intervenció educativa en els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme. El programa TEACCH, tan estés i utilitzat en infinitat de centres i en tota mena de serveis per a persones amb TEA, no comptava fins ara amb documentació disponible en llengua espanyola. TEACCH es recolza en els punts forts de les persones amb TEA per a permetre-les accedir al Currículum i desenvolupar al màxim el seu potencial, tal com es demostra en aquest llibre, a través de quantitat d’exemples basats en casos reals d’alumnat amb diferents edats i nivells de desenvolupament de capacitats. Prenent com a base el Currículum d’Infantil, Primària i Secundària, s’expliquen els elements clau d’aquest programa: «l’estructuració física», «els horaris», «els sistemes de treball individuals» i «l’estructura i informació visual complementària», tots ells de gran utilitat en qualsevol modalitat d’escolarització. Per a aquesta primera edició de la versió espanyola, s’ha fet un important esforç d’adaptació al context normatiu i cultural espanyol, esforç que ha tingut com a resultat un text en el qual el lector trobarà contínues referències que li resultaran familiars i pròximes. Se trata de una obra que permitirá a la comunidad educativa y profesionales ofrecer unos apoyos que tendrán un impacto muy significativo en la vida del alumnado con TEA.

Autisme: de la comprensió teòrica a la intervenció educativa
Theo Peeters
Ed. Autismo Avila

Obra essencial que aborda, amb profunditat, la metodologia per a la incorporació i l’ús de suports visuals a l’entorn de persones amb autisme en l’etapa infantily adulta amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, i que ofereix més respostes que preguntes sobre aquesta condició humana.

Història de l’autisme: Converses amb els pioners
Adam Feinstein
Ed. Autismo Avila

Aquest llibre resumeix, amb un enfocament absolutament inusual, la història de com s’ha desenvolupat el concepte de trastorn de l’espectre de l’autisme. L’autor dona vida al seu relat amb un nivell de detall fascinant a través de les seues entrevistes amb destacats professionals (i, si aquests han mort, amb els seus fills), així com amb pares de persones amb autisme i amb adults amb aquesta condició.

Autisme. Una guia per a pares
Simon Baron-Cohen
Ed. Alianza

Aquesta exposició sobre l’autisme es dirigeix fonamentalment a familiars de persones amb aquest trastorn, explicant amb claredat les causes d’aquest, els procediments de diagnòstic, les característiques de les persones amb autisme i els tipus de teràpia que s’empren. A més, el text incorpora una guia de recursos amb direccions, associacions d’investigació, de familiars, etc., i una bibliografia bàsica sobre el tema.

Autisme Infantil
Fernando Mulas
Ed. Viguera

Autisme infantil reuneix una selecció d’articles de gran utilitat sobre nombrosos aspectes dels avanços en autisme, i ofereix una oportunitat perquè els especialistes es posen al dia sobre el tema.

Introducció a l’autisme
Francesca Happé
Ed. Alianza

Aquest llibre pretén ser una introducció al pensament actual sobre l’autisme, una introducció concisa i fàcil de llegir a les investigacions i teories actuals en el camp de l’autisme. En la mesura que siga possible, l’autora intenta donar una visió general, però també pretén sintetitzar i avaluar de manera critica el treball que s’ha dut a terme dins d’aquesta àrea. Es descriu aquest trastorn a nivell biològic, com a psicològic i de la conducta, presentant la teoria de la ment com a explicació actual de l’autisme. Així mateix, es descriuen de manera molt accessible algunes de les proves que s’empren en teoria de la ment per a avaluar la competència de la persona i s’explora la frontera entre retard mental i autisme, també s’aporten alguns suggeriments per al seu tractament.

Autisme
Rubén Palomo Selvas
Ed. Alianza

Aquest text suposa, per damunt de tot, una revisió detallada i crítica de l’evolució històrica de les diferents teories psicològiques que han tractat d’explicar l’alteració psicològica que està en la base funcional de l’autisme i el seu efecte en el desenvolupament des de l’inici de la vida. L’objectiu és donar a conéixer el conjunt de models explicatius de l’autisme a professionals, estudiants i familiars de persones amb TEA. Es tracta que tots aquells interessats a entendre l’origen de l’autisme des d’un punt de vista psicològic, puguen tindre accés a un coneixement rigorós, actualitzat i crític sobre el conjunt de les teories que tracten d’explicar-lo, que els permeta actualitzar el seu saber sobre la investigació en el camp, obtenint una visió global de la investigació sobre les bases funcionals de l’autisme i els models que tracten de donar compte d’elles.

Scroll to Top