El nostre equip

Organigrama

Equip tècnic

L’equip tècnic el constitueixen:

 • Direcció General: Tania Lafuente López. @apacv
 • Direcció Tècnica: Ignacio Leyda Menéndez. @ignacioleyda
 • Pedagogia: Pilar Gascón Caudet.
 • DUE: Cesar Belda Cantó i Elvira Sauco Calderon.
 • Supervisió: Manuel Vera Galiana i Iván Nieto Nuñez.

A través de reunions que es realitzen al llarg de l’any s’informa a tot el personal tant de les qüestions generals com específiques. Aquestes reunions tenen una periodicitat diferent:

 • Equip tècnic (direcció tècnica, pedagogia, infermeria i supervisió), reunió diària.
 • Direcció tècnica i pedagogia, reunió setmanal.
 • Direcció tècnica i responsable d’oci, reunió setmanal.
 • Direcció tècnica, pedagogia, responsable d’autonomia personal i responsables de comunicació, reunió setmanal.

La finalitat d’aquestes reunions és:

 • De caràcter general:
  Proporcionar orientació i assessorament a través de la valoració del treball diari.
  Revisar els mètodes de treball de les diferents àrees del Centre.
  Solucionar els problemes que sorgisquen.
 • De caràcter específic:
  Valorar el més apropiat per a cada usuari.
  Revisar programacions individualitzades.
  Revisar metodologia.

Quan es produeix un alta d’una persona amb TEA, s’informa a tots els professionals que actuaren amb ell. Els acords quedaran reflectits en el seu expedient (Fitxa general d’usuari).

Òrgan de participació

Els Consells de Centre són l’òrgan de participació col·legiat del Centre Infanta Leonor per a persones amb autisme, i els seus representats:

 • Personal laboral del centre
 • Els representants legals o de fet de les persones ateses.

Voluntariat

El voluntariat que treballen en el Centre Infanta Leonor no sols fan un treball enormement valorat per l’equip del Centre, sinó que ens ajuden a reforçar un dels nostres objectius més importants, el de formar i sensibilitzar al nostre entorn sobre la realitat de les persones amb TEA, les seues problemàtiques específiques i el seu valor com a part d’una societat madura i diversa.

Codi Ètic
Decàleg del Professional Especialitzat en Autisme

Els nostres principis

Scroll to Top