Serveis per a majors de 16 anys

El Centre de Dia i el servei de Residència es desenvolupen en el Centre Infanta Leonor i responen al desig de l’Associació de proporcionar a les persones amb TEA mitjans per a portar avant una vida tan independent i plena com siga possible. Amb el suport i el seguiment adequats, cadascuna d’elles explorarà les seues potencialitats i formarà part d’una vida comunitària que ha de servir-los també com a aprenentatge per a la seua integració social en altres àmbits.

Les places per al Centre de Dia i la Residència corresponen a la Conselleria d’Igualtat, sent ella qui rep les sol·licituds, valora, barema i proposa els ingressos.

Centre de Dia adscrit a la Residència

El Centre de Dia té un horari de 9 a 17.30 hores. En ell, els assistents amb TEA majors de 16 anys poden realitzar diversos tallers i activitats esportives i d’oci, destinades no sols a l’aprenentatge de noves destreses, sinó a l’adquisició, potenciació i desenvolupament de les habilitats bàsiques d’autonomia personal, comunicació i interacció social necessàries per a la seua integració en la comunitat.

Els serveis que s’imparteixen actualment, adaptats als objectius marcats per a cada usuari segons les seues capacitats, són:

 • Fusteria.
 • Ceràmica.
 • Costura.
 • Jardineria.
 • Musicoteràpia.
 • Estimulació sensorial.
 • Marroquineria.
 • Plàstica.
 • Llar, intervenció sociocomunitaria i autonomia personal.
 • Logopèdia.
 • Fisioteràpia.

Es realitzen també diferents activitats esportives, com a natació, educació física general o trobades esportives; i lúdiques, amb excursions, assistència a esdeveniments culturals i altres activitats d’oci que exploren els interessos dels participants i els recursos de la ciutat.

En total el Centre de Dia adscrit a la Residència atén 80 persones amb autisme.

Objectius del Centre de Dia adscrit a la Residència

 • Desenvolupament Individual: A través dels tallers i la convivència s’aspira al fet que la persona amb autisme puga entendre i comprendre més aspectes de la seua vida i aconseguir d’aquesta manera un major grau d’autonomia personal.
 • Desenvolupament de la vida comunitària: Fent-los partícips de tots els aspectes de la vida comunitària del Centre, la qual cosa inclou assumir unes certes responsabilitats, però respectant la intimitat i llibertat individual sempre que això siga possible.
 • Desenvolupament del procés d’integració social: Participant en aquelles activitats culturals, socials i recreatives del barri i de la ciutat, de manera que la integració siga una realitat més palpable cada dia.
 • Desenvolupament d’habilitats pràctiques: Exercint una activitat que els permeta sentir-se útils en la societat on es desemboliquen.

Residència

La Residència, destinada a persones amb TEA majors de 16 anys i situada en el tercer mòdul del Centre Infanta Leonor, està composta per nou habitatges apariats, amb capacitat cadascuna d’elles per a sis persones amb autisme i dos cuidadors.

Pionera a la Comunitat Valenciana, aquest àrea residencial constitueix un espai allunyat de criteris d’institucionalització i pretén oferir una desitjable convivència que fomente el desenvolupament personal i social dels seus integrants.

La majoria de residents estan catalogats com a grans dependents, per la qual cosa precisen l’atenció específica i individualitzada de l’etapa adulta per a realitzar les habilitats bàsiques de la vida diària i cobrir les seues necessitats educatives. Per això la supervisió per personal especialitzat és permanent, tant de nit com de dia.

L’estructuració de les activitats i els espais en els quals es realitzen, clarament diferenciats, facilita la comprensió de les relacions i conductes adequades en cada persona, permetent una rutina en la qual és possible construir hàbits i un entorn d’estabilitat.

Els residents acudeixen als matins al Centre de Dia, compartint activitats amb els altres fins a l’hora del menjar. Aquesta es realitza en els habitatges, tornant als tallers de 16 a 17 h. A partir de les 18 h, tenen programades activitats d’oci, amb preferència per aquelles que es realitzen fora del Centre.

És important destacar que la prioritat tant en la Residència com en el Centre de Dia és afavorir la comunicació i l’estabilitat emocional i afectiva de les persones amb TEA, de tal manera que l’entorn en el qual es mouen i les activitats que realitzen siguen un reforç positiu per a l’aprenentatge.

De manera habitual utilitzen el recurs de la Residència 50 persones amb autisme. 

Servei mèdic

L’àrea mèdica, composta per dos professionals de la infermeria diplomats (DUE), s’encarrega d’elaborar les històries clíniques dels residents, supervisar el seu estat de salut i administrar la medicació pertinent amb la coordinació dels diversos serveis sanitaris (Medicina General, Psiquiatria, Fisioterapeutes), establint un minuciós seguiment de l’estat de salut dels residents.

Scroll to Top